คุณเอนก – คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย ประธานบริหารบริษัท เดอะเบสท์อาร์เอ (ไทยแลนด์) จำกัด และกัลยาณมิตร ที่กรุณามอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน มูลค่า 180,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอนก – คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย ประธานบริหารบริษัท เดอะเบสท์อาร์เอ (ไทยแลนด์) จำกัด และกัลยาณมิตร ที่กรุณามอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดั…

คุณพงศ์ศักดิ์ – คุณนันทนา กาญจนเสวี และครอบครัว โดยดร.วิวรรธน์ กาญจนนันทิวัฒน์ เป็นตัวแทน มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง มูลค่า 1,350,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพงศ์ศักดิ์ – คุณนันทนา กาญจนเสวี และครอบครัว โดยดร.วิวรรธน์ กาญจนนันทิวัฒน์ เป็นตัวแทน มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง …

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด ซึ่งใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอันโนมัติที่สามารถแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด พร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ สำหรับตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 78,000 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร้านภูษาผ้าลายอย่าง นำโดยคุณธนิต พุ่มไสว และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “หมื่นพันน้ำใจ สร้างความปลอดภัยให้ล้านชีวิต”

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ร้านภูษาผ้าลายอย่าง นำโดยคุณธนิต พุ่มไสว และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่กรุณาบริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “หมื่นพันน้ำใจ สร้าง…

แผนการจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Budesonide+Formoterol 160/4.5 mcg Turbuhaler 120 dose จำนวน 720 กล่อง Carvedilol 6.25 mg tab จำนวน 1,276,000 เม็ด Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml inj. จำนวน 6,340 syringe Streptokinase 1.5 MU inj. จำนว…