เปิดตัวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาจากร้านยา

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว “โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาจากร้านยา” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณงานผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จั…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30-09.00 น. นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร…

ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ…

กีฬาสานสัมพันธ์ ชาวเขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลชุมชน และ คปสอ. ในจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพ…

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 10 ปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกร…

รวมพลคนรักโรงพยาบาล Big Cleaning Day

ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม รวมพลคนพัฒนาโรงพยาบาล Big Cleani…

คณะทีมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) เดินทางมาเยี่ยมชมเครื่องมือตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดงแฝงและห้องส่องกล้องของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะทีมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น นำโดย Mr.Sakai, Mr.Oshima , Mr.Kajisawa และ Ms.Pui (Medone) มาเยี่ยมชมเ…

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชาวพระจอมเกล้า ร่วมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการ นายพงศ…

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10:30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื…

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 09.00 น. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักง…