ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก/พนักงานซักฟอก

รายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี