ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ ขอความกรุณาผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ร่วมจ่ายค่าบริการยา  นอกบัญชียาหลัก

เมื่อ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำทีมผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้รับบริการในเรื่อง การเริ่มเก็บค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 50 เพราะเกรงว่าจะไม่เข้าใจ เกิดความกังวล ความไม่สบายใจกับผู้รับบริการ จึงมาพบผู้รับบริการด้วยตนเอง เพื่อชี้แจง ไขข้อข้องใจให้แก่ทุกท่าน ณ บริเวณ ชั้น 1 งานผู้ป่วยนอกอาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

สำหรับเอกสารเกี่ยวกับการเก็บค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่​
https://drive.google.com/…/15pyT_Ma34tSHXWuXGmwt3fN-9ZtHZcK…