-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ประกาศแผนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2566