รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก

ประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำมูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ