โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ทำกิจกรรมทำความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามแผนบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี