โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวพูนทรัพย์โสภณ ที่กรุณาบริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยในงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการ นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ