โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณชาญศักดิ์ – คุณฐิติมา อินทร์เนตร ที่กรุณาบริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน และเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง รวมมูลค่า 73,200 บาท ให้กับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้สำหรับดูแลบริการผู้ป่วย

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการ คุณสุภาภรณ์ เดชะอำไพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณวันดี เดชศิริ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คุณกิตติมา เดชศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ