โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวเพชราภิรัชต์ นำโดยนายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตเปิดหมวกการกุศล ณ บ้านขนมนันทวัน รวมถึงกลุ่มลูกค้าบ้านขนมนันทวันทุกท่าน ที่กรุณามอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้จำนวน 1 เครื่อง และที่นอนลม 10 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับมอบในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

อุปกรณ์ทางการแพทย์นี้เป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาจากการจัดคอนเสิร์ตเปิดหมวกการกุศลที่ร้านบ้านขนมนันทวัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลมาแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ได้รับอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมในวันนี้

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลคุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ และผู้ใจบุญทุกท่านอีกครั้ง ขอบุญบารมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวพระจอมเกล้าเคารพ จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิตธพรชัย สืบไป

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>