ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

คณะทีมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น นำโดย Mr.Sakai, Mr.Oshima , Mr.Kajisawa และ Ms.Pui (Medone)
มาเยี่ยมชมเครื่องมือตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดงแฝง(automated fecal occult blood test)และห้องส่องกล้องของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการงานวิจัยคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี นายแพทย์สิทธิกร ลินลาวรรณ อายุรแพทย์ระบบทางเดินทางอาหารและตับ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหน่วยงาน