โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวคุณเพชรชัย นิเวศวรทานต์ ญาติและเพื่อนๆ(ร้านดีเพชร)ที่กรุณาบริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน มูลค่า 55,000 บาท , กระติกน้ำร้อนสุญญากาศ 56 ใบ มูลค่า 25,116 บาท และคูลเลอร์ไฟฟ้า มูลค่า 9,500 บาท และแชมพูสำหรับใช้ในห้องพักศพ มูลค่า 6,200 บาท รวมมูลค่าสิ่งของทั้งสิ้น 95,816 บาทให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้สำหรับดูแลบริการผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่ออุทิศให้คุณพ่อฮั้งเตี๋ยง แซ่ตั้ง

โดยมี คณะเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ