โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณอารมณ์ ทองไทร และครอบครัวที่กรุณาบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

โดยมี นางจริยา ใจดี หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตัวแทนพยาบาลจากอายุรกรรมหญิง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ