ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม รวมพลคนพัฒนาโรงพยาบาล Big Cleaning Day เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ อีกทั้งร่วมกันดูแลความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมบริการประชาชน

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>