โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์ และครอบครัว ที่กรุณาบริจาคเงิน 90,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 3 ไกร์ จำนวน 5 เตียงให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางรุจา ปิ่นน้อย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพลอยไพลิน อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ