วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมนพเก้าชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุข ณ รพ.สต. ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>