โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อุบล จิระมงคล ที่กรุณาบริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “หมื่นพันน้ำใจ สร้างความปลอดภัยให้ล้านชีวิต” สร้างระบบการคัดกรองและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และนางทิพาพร มณีใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับ นพ.ชุมพล เดชะอำไพ , นพ.สาธิต รัตนศรีทอง (รพ.สต.วังตะโก) พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน

ในโอกาสนี้คุณแม่อุบล และครอบครัว ได้ร่วมทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต พญ.ณิชา จิระมงคล ณ วัดธงชัย เวลา 12.30 น. ซึ่งทาง นพ.วิทยา ชุณหวัฒนา และทีมแพทย์ พยาบาล จนท.กลุ่มงานศัลยกรรม ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ให้กับพญ.ณิชา จิระมงคล เป็นประจำทุกปี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ