เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว “โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาจากร้านยา”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณงานผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดตัวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถรับยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 13 ร้าน โดยกำหนดให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช และหอบหืด

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
และ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>