โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ร้านภูษาผ้าลายอย่าง นำโดยคุณธนิต พุ่มไสว และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่กรุณาบริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “หมื่นพันน้ำใจ สร้างความปลอดภัยให้ล้านชีวิต” สร้างระบบการคัดกรองและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ