โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ พญ.ยรรยงค์, นายวิรุฟห์, พญ.สมสมร มังคละวิรัช เเละครอบครัว ,คุณอารยา พลวิชัย ,คุณเลอศักดิ์ และครอบครัว ที่กรุณาบริจาคหน้ากากป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในปฏิบัติงานดูแลประชาชนในภาวะการระบาดของ COVID-19

โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ,นพ.จิรายุ เล็กพิทยา ,นพ.ธีรพงษ์ สินเจริญมณี และ นางชุติมา สนขาว เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ