27 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ
“บริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด” ที่กรุณามอบ
นวตกรรม หน้ากาก Face Shield จำนวน 200 ชิ้น เพื่อช่วยให้การตรวจคัดกรองเป็นไปอย่างปลอดภัย นวัตกรรมดังกล่าวจึงนับว่าเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะ

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด ที่กรุณามอบนวัตกรรมที่ดีสุด ให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

25 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กรุณามอบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) ซึ่งออกแบบโดย ศูนย์รวมนวัตกรรม (KMITL GO FIGHT COVID-19 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อช่วยให้การตรวจคัดกรองเป็นไปอย่างปลอดภัย นวัตกรรมดังกล่าวจึงนับว่าเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และยังมีระบบกรองและฆ่าเชื้อด้วย UV-C และ HEPA ก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอกเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอกเมื่อเปิดประตู ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุณามอบนวัตกรรมที่ดีสุด ให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19

22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)” นำโดย พระดร.พิสิษฐ์ ศรีวิชา ประธานมูลนิธิฯ และคณะ
ได้จัดทำโครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ นำพระพุทธรูปจำลองพระยูไลไภษัชคุรุพระพุทธเจ้า พร้อมซุ้มประดิษฐาน มามอบให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นที่สักการะ เป็นขวัญกำลังใจของแพทย์ พยาบาล และผู้เจ็บป่วย
อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังมอบเวชภัณฑ์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยดั่งจิตโพธิสัตว์ เพื่อดูแลประชาชนส่วนรวมอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล และขออนุโมทนาบุญ ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย
ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีวิทยาเขตเพชรบุรี ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ ผศ.มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากร และ นายสอาด ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท ช่วยเหลือจังหวัดเพชรบุรีให้ผ่านพันไวรัส COVID-19
โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในนามตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ในนามตัวแทนโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณามอบเงินให้ทางโรงพยาบาลได้มีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อดูแลประชาชนในสถานการณ์วิกฤต COVID อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ “องค์การเภสัชกรรม”
ที่ให้ความกรุณามอบ ตู้ UV สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ องค์การเภสัชกรรม ที่ห่วงใยและอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ห.จ.ก.วิสูตรเพ็ญแขอ๊อกซิเย่น บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเสริมความปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอกราบขอบพระคุณในความห่วงใยที่มอบให้เรา และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

21 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนกโรงไฟฟ้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนแก่งกระจาน ฝ่ายเขื่อนศรีนครินทร์”
นำโดยนายสมชาย พรมสูงเนิน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา นายธนเดช นิลพันธ์ ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่ หัวหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความกรุณา มอบตู้ความดันบวก ซึ่ง กฟผ. ผลิตขึ้นมา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เสริมความปลอดภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟผ. ทุกท่าน ที่ห่วงใยและให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

คุณลุงสี่ – คุณป้าอัญชลี อิงคพร บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เสริมความปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคะ

อิ่มท้อง อิ่มใจ
20 พฤษภาคม 2563

กองทัพต้องเดินด้วยท้องและสู้ด้วยใจ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“ดร.หลุยส์ อัมสุทธิและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ”
ที่กรุณานำข้าวเหนียวไก่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักรบสีขาว 350 ชุดพร้อมน้ำดื่ม 10 ลัง

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณกำลังใจที่มอบให้พวกเรา

YEC Bangkok ที่กรุณามอบ
หน้ากาก N95 จำนวน 40 ชิ้น
ชุดป้องกัน จำนวน 36 ชุด
shoe cover จำนวน 280 คู่
หน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น

ขอขอบคุณ ธารน้ำใจ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ป้องกัน ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนักเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ชมรมคนรักในหลวงเมืองเพชร กลุ่มคนรักเมืองเพชร นำโดย รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ และคณะ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เสริมความปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19
และนำน้ำ อาหาร มามอบให้ใส่ตู้ปันสุขเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคะ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

คุณอรพินท์ รัตนเสวี บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เสริมความปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19 โดยมี พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนสกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เป็นสะพานบุญ

ในการนี้นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ทีมพยาบาลงานอุบัติ-ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณอรพินท์ รัตนเสวี ที่กรุณามอบเงินให้ทางโรงพยาบาลได้มีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

19 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี” นำโดย นายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้่าที่ ที่ให้ความกรุณา มอบน้ำดื่ม หน้ากากผ้า และเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต้านภัยโควิด-19 จำนวน 26,000 บาท พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ นายสนอง เพชรคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณกำลังใจที่มอบให้พวกเรา
บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด ที่กรุณามอบ ชุด PPE จำนวน 20 ชุด

ขอขอบคุณ ธารน้ำใจ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ป้องกัน ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนักเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

16 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
พ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ รอง ผบก.ปคป. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,700 ชิ้น ซึ่งเป็นของกลางที่ผู้ต้องหาสมัครใจยินยอมให้ บก.ปคบ. นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

ขอขอบคุณ ธารน้ำใจ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ป้องกัน ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนักเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศึกษาปัญญา ที่กรุณามอบ ตู้เครื่องเสียง จำนวน 2 ตู้ เพื่อช่วยให้เรามีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ความรู้และขั้นตอนการรับบริการให้กับประชาชนที่มารับบริการ ในช่วงวิกฤตโควิดนี้

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอขอบพระคุณ
คุณเจริญและคุณอำไพ มุจรินทร์พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลให้กับมูลนิธิฯจำนวน 200,000 บาท และบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 8 โดยมีประธานมูลนิธิและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
ขอบคุณท่านประธานมูลนิธิมอบของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ขอบคุณค่ะ

 

14 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ อ.นิตยา ฉันทกิจ ที่กรุณาส่งกำลังใจ มอบ Alcohol gel มาให้ ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์ป้องกันสู้ภัย โควิด

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณธารน้ำใจ ที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี “บริษัทเพชรมิตซู หัวสะพาน” ที่มอบความห่วงใยให้บุคลากรและประชาชนผู้รับบริการ นำ ตู้ปันสุข พร้อมอาหาร ขนม น้ำดื่ม มาให้ทุกคนได้ทาน และร่วมแบ่งปัน เติมสุข ร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีแรงต่อไปสู้ภัยโควิด

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัทสหวัฒนาพลาสติก จำกัด ที่กรุณามอบ ที่ครอบ filter หน้ากาก P100 ช่วยให้เรามีอุปกรณ์เสริมความแลอดภัยสู้ภัยโควิด

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

4 พฤษภาคม 2563
คุณเดชา รอดพันธ์ บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด
คุณดารัด ชื่นอารมณ์ บริจาค
– ชุด PPE จำนวน 50 ชุด
– ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 200 คู่
– แผ่นกรองหน้ากากอนามัยหน้ากาก จำนวน 205 ชิ้น
บริษัทเอเวอร์ไบร์ท แพคแกจจิ้ง จำกัด บริจาค PPE Isolation Gown จำนวน 44 ชุด

ขอกราบขอบพระคุณในความห่วงใย กำลังใจที่มอบมาให้ ช่วยให้เรามีอุปกรณ์สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย สามารถดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป และขออนุโมนาบุญด้วยค่ะ

4 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่กรุณามอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน 20 แกลลอน

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

กลุ่มผู้รับเหมา จ.เพชรบุรี และเพื่อนๆทพ.เอนก วันไชยธนวงศ์ , กลุ่มเพื่อนๆพญ.จารุวรรณ วันไชยธนวงศ์ และธนาคารเกียรตินาคิน (สำนักงานใหญ่)
บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน “กองทุนสู้โควิด เพื่อชาวเพชรบุรี” เพื่อสมทบทุนสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ซึ่งเป็นห้องที่มีความจำเป็นอย่างมากในการดูรักษาผู้ป่วย โดยนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับมอบ

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณามอบเงินให้ทางโรงพยาบาลได้มีงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี “บริษัท ที เอส พี แดรี่โปรดักส์ จำกัด” ที่มอบความห่วงใย นำ ไอศรีมวอลล์ แสนอร่อยมาให้บุคลากรของเรา ได้รับประทานตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีแรงต่อไปสู้ภัยโควิด

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่าน และอนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

1 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“คุณแอมป์ สุธี เสียงหวาน” ดาราหนุ่ม ใจบุญ สุดหล่อ ลูกหลานคนเมืองเพชร ที่แสดงความห่วงใย นำ Face Shield มามอบให้และมอบกำลังใจแก่เราชาวพระจอมเกล้า
ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

1 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี
“เพื่อนเตรียม #42” โดยคุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ผู้แทนคณะ ที่ให้ความกรุณามอบกำลังใจ บริจาค ชุด PPE อย่างดี แบบสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 5-10 ครั้ง จำนวน 40 ชุด รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านขนมนันทวัน

1 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
“บริษัท มณีถาวรสมาร์ทโฮม จำกัด” โดย คุณถาวร คุณมณีภรณ์ คุณธนภรณ์ คุณธนภัทร ปัญญาธีระ และคณะพนักงานบริษัท
มณีถาวรสมาร์ทโฮม – เพชรบุรี
ที่ให้ความกรุณามอบกำลังใจ บริจาค ชุด PPE จำนวน 50 ชุด
ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ

 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความกรุณาส่งกำลังใจ บริจาค ชุด PPE จำนวน 20 ชุด
โดยมี นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ เป็นตัวแทนรับมอบ
ศิษย์เก่าสาธิตเกษตรฯรุ่น 17 และเพื่อน ที่ให้ความกรุณาส่งกำลังใจ บริจาค ชุด PPE จำนวน 25 ชุด
โดยมี นพ.อรรถสิทธิ์ นวอภิศักดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ
ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

1 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี 
“คณะศิษย์เก่า รร.พรหมานุสรณ์ รุ่น 30-33” ที่ให้ความกรุณามอบกำลังใจ บริจาค หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 440 ชิ้น ช่วยให้เราได้มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19
โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ