วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดประชุมมูลนิธิฯ
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมนำโดย ประธานมูลนิธิ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ในการประชุมมีวาระ
วาระขอบคุณ นายกอบชัย บุญอรณะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีการฉายวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของท่านและส่วนราชการต่างๆ ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงวิกฤต COVID -19 ที่ผ่านมา
ในการนี้ ท่านกอบชัย บุญอรณะ ได้โทรศัพท์สายตรงมา เพื่อขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประธานมูลนิธิ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อโรงพยาบาล ช่วยให้ชาวเพชรบุรีมีการสาธารณสุขที่ดี
วาระขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ได้ทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน และขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิที่ช่วยกันหางบประมาณ สนับสนุนโรงพยาบาลตลอดมา
วาระสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯในช่วงที่ผ่านมา