“ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สู่จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวละเอียด ทองใบ หัวหน้าพยาบาล นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี