มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ “หน้าวอร์ด…น่ามอง”
รองรับนโยบาย Green&Clean Hospital

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีการ ตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการ “หน้าวอร์ด…น่ามอง” ซึ่งมูลนิธิฯสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหน้าวอร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงพยาบาล สะอาด ปลอดภัย ดูแล้วสบายใจเมื่อมารับบริการ และรองรับนโยบาย Green&Clean Hospital
ซี่งในการตรวจประเมินนำทีมโดย ประธานมูลนิธิ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ได้แก่
1.อาจารย์กาจภณ เดชวัชรวงศ์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.อาจารย์ศิริ ขาวสำอางค์
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.อาจารย์รัตนาภรณ์ สกุณี
ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
และผู้ริเริ่มการตลาด ๑๐๐ ปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
4. อาจารย์ณัฐกิต อิมทรัมพรรย์
ปริญญาโท MBA สาขา International Trade Sul Ross State University, Taxas U.S.A.
พร้อมทั้ง คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ที่ปรีกษาคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วาสนา จันทรอุไร และคุณสุรกิจ สุทธารมย์ กรรมการมูลนิธิ ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินและตัดสินการประกวดทั้ง 29 วอร์ด โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และ หัวหน้าวอร์ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆร่วมต้อนรับคณะกรรมการ รวมถึงนำเสนอผลงานการปรับปรุงวอร์ดอย่างอบอุ่น

ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯทุกท่าน ที่กรุณาจัดโครงการดีๆ สนับสนุนโรงพยาบาลของเราตลอดมา

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>