ธารน้ำใจจากท่าน คือ พลังใจให้เรา
ขอขอบพระคุณน้ำใจจากชาวเพชรบุรี และพี่น้องชาวไทยทุกท่าน

จากวันที่พบวิกฤตครั้งใหญ่จนถึงวันนี้ โรงพยาบาลของเราได้รับ ธารน้ำใจ และกำลังใจอย่างล้นเหลือ ทั้งที่เป็นเงิน เป็นเครื่องมือแพทย์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ รวมไปถึงอาหารสด อาหารแห้ง ที่ส่งมาเป็นกำลังใจแก่เรา
สิ่งที่ซาบซึ้งกว่าสิ่งของเงินทอง คือ …ความห่วงใยจากท่านที่มอบให้โรงพยาบาล ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึ่งของชาวเพชรบุรีตลอดไป

และขอขอบคุณที่ชาวเพชรบุรีทุกคนร่วมใจกันดูแลรักษาตนเองตามมาตรการป้องกัน เพื่อ SAVE จังหวัดเพชรบุรีของเรา
ห่วงใยทุกท่านเสมอค่ะ

ธารน้ำใจจากท่าน

ธารน้ำใจจากท่าน คือ พลังใจให้เรา ขอขอบพระคุณน้ำใจจากชาวเพชรบุรี และพี่น้องชาวไทยทุกท่าน🙏🏻 จากวันที่พบวิกฤตครั้งใหญ่จนถึงวันนี้ โรงพยาบาลของเราได้รับ ธารน้ำใจ และกำลังใจอย่างล้นเหลือ ทั้งที่เป็นเงิน เป็นเครื่องมือแพทย์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ รวมไปถึงอาหารสด อาหารแห้ง ที่ส่งมาเป็นกำลังใจแก่เรา สิ่งที่ซาบซึ้งกว่าสิ่งของเงินทอง คือ …ความห่วงใยจากท่านที่มอบให้โรงพยาบาล ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึ่งของชาวเพชรบุรีตลอดไป และขอขอบคุณที่ชาวเพชรบุรีทุกคนร่วมใจกันดูแลรักษาตนเองตามมาตรการป้องกัน เพื่อ SAVE จังหวัดเพชรบุรีของเรา❤️ ห่วงใยทุกท่านเสมอค่ะ👩‍⚕️👨‍⚕️

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 发布于 2020年7月1日周三