โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
คุณสมพงษ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และครอบครัวฉัตรกุล ณ อยุธยา โดย คุณปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทน
มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยส่องหาหลอดเลือดดำ ให้กับงานผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ช่วยให้เราได้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย บริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางละเอียด ทองใบ หัวหน้าพยาบาล และนางเนตรรัตน์ เตชะมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ