โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณ
นายสุวัฒน์ เร่ชะล่า และครอบครัว ที่กรุณาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ