วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการแก้ปัญหาฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน
โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี