13 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณอาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่กรุณามอบ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ (negative pressure transfer)ที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากจะปรับแรงดันอากาศให้เป็นลบแล้วยังสามารถกรองเชื้อโรค และฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C อีกด้วย พร้อมทั้งยังมอบแอกอฮอล์เจล จำนวนมาก ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

โดยมี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ

เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณธารน้ำใจจากพี่น้องชาวไทย ที่มีให้โรงพยาบาลของเรา

…แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน