โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอกราบขอบพระคุณ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ จำกัด โดยกำนันกนกศักดิ์ และคุณนกแก้ว บัวประสม ที่กรุณามอบ กล้วยหอม จำนวน 70 ลัง มาเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

พวกเราขอบพระคุณในกำลังใจ และความห่วงใยที่ท่านมอบให้เสมอมา

เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ