เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 แพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โครงการ “รวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน ” จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคุณตูน Body slam

ตามที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 ได้จัดโครงการรวมใจเพื่อ ชีวิตคนนับล้าน จัดคอนสิร์ตการกุศล “บอดี้ สแลม นับ 1 ถึง 7 เพื่อชีวิตคนนับล้าน” เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 34 โรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต มูลค่า 1 ล้านบาท มาบริหารจัดการเพื่อเป็นของสมนาคุณสำหรับผู้บริจาค ได้เงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท เพื่อปรับพื้นที่และผังการจัดบริการบริเวณด้านหน้าอาคารงานผู้ป่วยนอก ให้สามารถรองรับการจัดบริการระบบคัดแยกโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยนอกทุกราย และห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการดังกล่าวตามมาตรฐานระบบการคัดกรองและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ อีกทั้งช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการ มีความทันสมัย ปลอดภัย สะอาด และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เราชาวพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) และ คุณตูน บอดี้แสลม ที่มอบความกรุณาต่อโรงพยาบาลของเราในครั้งนี้