โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ยกระดับความสุขของคนไข้ เมนูอาหารเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ปรุงด้วยฝีมือระดับเชฟ จัดหลักสูตรโครงการ “Chef Cares and Training” สู่มาตรฐานระดับสากล 🥦🍅🥑🌽
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคม เดอะเชฟ แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “Chef Cares and Training”
อบรมการปรุงอาหาร ถูกหลักอนามัยในโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานระดับสากล ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 8 แห่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยวิทยากรเชฟจากโรงแรมชื่อดังในประเทศไทย จำนวน 15 ท่าน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปรุงอาหารและจัดตกแต่งอาหารแบบสากล ให้สามารถใช้ความรู้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ