วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 08.30-09.30 น.
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะเชฟ จาก สมาคมเดอะเชฟ แห่งประเทศไทย และคณะบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ “Chef Cares and Training”ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าเคล็ดลับในด้านโภชนาการสำหรับการทำอาหารเราพอมีอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดการเติมแต่งให้อาหารสวยงามดูน่ารับประทาน ให้คนป่วยมีความอยากกินอาหาร ที่สามารถช่วยยกระดับความสุขของคนไข้ เมนูอาหารเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ปรุงด้วยฝีมือระดับเชฟ โครงการ “Chef Cares and Training” จึงเป็นโครงการที่ดียิ่ง เป็นการสนับสนุนงานโภชนาการในโรงพยาบาลที่เชื่อว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน นับเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพกายและใจที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่คนไข้ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับโรค แต่ยังได้รับอรรถรสความสุข ความสวยงามของอาหารที่นอกเหนือจากรสชาติอีกด้วย
ทางด้านนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่าโครงการ “Chef Cares and Training” อบรมการปรุงอาหาร ถูกหลักอนามัยในโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานระดับสากล เกิดขึ้นได้ ด้วยห่วงใยของคณะกรรมการมูลนิธิ และความตั้งใจของสมาคม เดอะเชฟ แห่งประเทศไทย ที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอาหารที่มีส่วนช่วยในการช่วยเยียวยาผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบรม Chef Cares and Training เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปรุงอาหารและจัดตกแต่งอาหารแบบสากล ให้สามารถใช้ความรู้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยต่อไป