26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “Chef Cares and Training” อบรมการปรุงอาหาร ถูกหลักอนามัยในโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานระดับสากล และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 77 ท่าน
ในการนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวชื่นชมโครงการว่าการอบรมครั้งนี้การสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่โภชนาการและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวิชาการปรุงอาหาร ตกแต่งอาหาร โดยวิทยากรเชฟจากโรงแรมชื่อดังของประเทศไทย จำนวนถึง 15 ท่าน ถือเป็นเป็นการสนับสนุนงานโภชนาการในโรงพยาบาล ซึ่งไม่น่าจะเคยมีกิจกรรมเช่นนี้ที่ไหนมาก่อน และกล่าวขอบคุณสมาคมเดอะเชฟ แห่งประเทศไทย ที่ทุกท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นำทักษะความรู้จากการอบรมโครงการ Chef Cares and Training ในวันนี้ไปพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงตัวผู้อบรมและครอบครัวต่อไป