โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ล้วนปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19