โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ
หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น และ คุณมณฑิรา แจ้งสุวรรณ
ที่กรุณาบริจาคเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 115,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ช่วยให้เราได้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย บริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ และ คุณธีรารัตน์ ศรัทธาธรรม เป็นตัวแทนมอบ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ จุดคัดกรองงานผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ