23 ตุลาคม 2563 “วันปิยมหาราช”
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลหหารบกที่ 15