แอพพลิเคชั่น“PHRACHOMKLAO TOT emergency call center”

ส่งสัญญาณจะรู้พิกัด คนไข้อยู่ที่ไหน จะช่วยนำผู้ป่วยถึงมือแพทย์ รวดเร็ว รอดชีวิตสูง

Download ได้ที่ http://dcstore.totcloud.com/phrachomklao-hospital/