ชาวพระจอมเกล้า ร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความสะอาด สวยงาม โดยได้มอบหมายเขตรับผิดชอบให้ทุกคนดูแลให้มีความเรียบร้อย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>