นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ในเวลา 06.55 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว