โรงพยาบาลพระจอมกล้า จังหวัดเพชบุรี ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
และการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำ 2564 และรับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นประจำปี 2562 ระดับประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร