เมื่อต้องออกจากบ้าน อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข