โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ บ้านขนมนันทวัน โดย คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคุณกมลวรรณ เพชราภิรัชต์ ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 300 ชุด และหน้ากาก KN95 จำนวน 1000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านขนมนันทวัน ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณน้ำใจจากท่าน ที่มอบให้โรงพยาบาล ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึ่งของชาวเพชรบุรีตลอดไป
และขอขอบคุณที่ชาวเพชรบุรีทุกคนร่วมใจกันดูแลรักษาตนเองตามมาตรการป้องกัน เพื่อ SAVE จังหวัดเพชรบุรีของเรา