โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณร้าน ส.ณรงค์ ออโตซาวน์ และ BEST EXPRESS ที่กรุณาบริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด และทิชชูแอกอฮอล์ จำนวน 2 ลัง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19