ชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 06.00 – 12.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และพิธีการต้อนรับท่านผู้อำนวยการ แพทย์หญิงบุญลักษณ์ คำอิ่ม(คู่สมรส)และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพธารามอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ด้วยความยินดียิ่ง และเราพร้อมจะเดินเคียงข้างท่าน เพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมายร่วมกัน