🔻สาระสุขภาพ🔻
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน COVID-19
✅ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วิธีป้องกันตนเองและสังคมจากโรคติดต่อCovid19
แผ่นพับ:
✅การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในช่วงระบาดของCovid19
แผ่นพับ:
✅วัคซีนโควิด19
แผ่นพับ:
✅10ขั้นตอน กักตัวอย่างไร
ให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
แผ่นพับ:
✅กักตัว14วัน อย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน
แผ่นพับ:
✅เรื่องน่ารู้ และข้อควรปฏิบัติ
สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19
ภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
แผ่นพับ:
✅การล้างมือ7ขั้นตอน
🔷การปฏิบัติตัวป้องกันโควิด19 #DMHTT
Youtube:
🔷Covid19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุด
Youtube:
🔷10วิธี ต้านCOvid19
🔷ฐานวิถีชีวิตใหม่ new normal ตามแนวสุขบัญญัติ
Youtube:
🔷10ขั้นตอนกักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
Youtube:
🔷10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่
Youtube:
❤️โปสเตอร์/อินโทกราฟฟิก การป้องกัน Covid19
รู้เรื่องโรค และสุขภาพ>>✅