กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 แก่งกระจาน จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต “ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย” ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เพื่อให้โรงพยาบาลมีเลือดสำรองพร้อมใช้ ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
โรงพยาบาลขอขอบคุณ ท่านพันโทสมยศ ชูเกษม ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ที่กรุณาส่งกำลังพล รวมถึงกำลังพลทหารทุกท่านที่มีจิตกุศลมาร่วมกันบริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้ผู้ป่วยในวันนี้ค่ะ