มณฑลทหารบกที่ 15 นำกำลังพลและพลทหาร บริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
พลตรีประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ
โดยในวันนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีได้จัดหน่วยขอรับบริจาคโลหิต (เป็นกรณีพิเศษ) เนื่องจากโลหิตสำรองในโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก จำเป็นต้องหาเตรียมไว้ สำรองเผื่อขาด และมีเพียงพอพร้อมใช้อยู่เสมอเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
โรงพยาบาลขอขอบคุณ ท่านผบ.มทบ.15 กำลังพลทหารทุกนาย และผู้ใจบุญทุกท่าน ที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้ผู้ป่วยในวันนี้ และขอเชิญชวนท่านผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ด้วยโลหิตคุณ โดยสามารถมาติดต่อบริจาคได้ที่
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032-709999 ต่อ 1264