20 เมษายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวม 800 ราย ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี