วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในโครงการการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธฯ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี